הקלד לבדיקת הפונט

   

טקסט או תמליל הוא מונח שמקורו בתחום הבלשנות, המתאר רצף מילים, משפטים ופסקאות היוצרים יחד מכלול, שהוא הטקסט. המונח התרחב כדי להתאים לניתוח התנהגויות אנושיות במסגרת מדעי החברה. על פי רוב הטקסט הכתוב מוצג לקריאה על גבי נייר מודפס או על מסך אלקטרוני.

חזרה לקטלוג הפונטים

abcdefghijkmnlopqrstwxyzאבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת